WERDYKT JURY :

W dniu 02.02.2024 Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” był organizatorem XXII Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „ATRIUM 2024”. W regulaminowym terminie napłynęło 55 zgłoszeń. Po wstępnym sprawdzeniu zgodności z zapisami w regulaminie, do udziału w festiwalu zakwalifikowano 10 zespołów wokalnych i 40 solistów, reprezentujących 17 instytucji z 10 miejscowości (Legnica, Bielawa, Rzeczyca, Miłkowice, Wrocław, Lubin, Bielsko-Biała, Wysoka, Żelazny Most i Lutomia Dolna). Impreza co roku ściąga do Legnicy najlepszych wokalistów, głównie z Regionu Dolnego Śląska. Odwiedzają ją również młodzi artyści z bardziej odległych miejscowości. Dzięki przekazom medialnym, informacja o festiwalu dociera do zainteresowanych w całej Polsce. Poziom przygotowania małych artystów oceniamy jako wysoki. Szczególnie w najstarszej grupie wiekowej był bardzo wyrównany. W repertuarze uczestników pojawiło się wiele nowych propozycji kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach. Wykonawcy oceniani byli w dwóch kategoriach: soliści, w trzech grupach wiekowych – do lat 9, 10-11 lat, oraz 12-14 lat; i zespoły w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 10 i 11-14 lat. Przesłuchania konkursowe trwały łącznie około 5 godzin. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji i wnikliwej analizie, jury w składzie: Anna Piwowarczyk, Maria Kościelna, Nikola Warda i Łukasz Parlicki postanowiło wyróżnić następujących wykonawców: