XXI DZIECIĘCY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK “ATRIUM 2022”

edycja online

 1. Organizatorzy:
 • Spółdzielczy Dom Kultury “ATRIUM” , 59-220 Legnica, ul. Pomorska 19, tel. (76) 856-11-61 przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Piekary”, 59-220 Legnica ul. Bieszczadzka 1 A
 • Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 82
 1. Miejsce i czas trwania:
 • Festiwal trwać będzie od 03.01.2022 do 21.01.2022
 • Festiwal złożony jest z czterech etapów:
  • I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 03-13.01.2022
  • II etap – Wstępna weryfikacja nagrań pod kątem wymogów regulaminowych – 14-15.01.2022
  • III etap – Przegląd i ocena prezentacji dzieci, nadesłanych na adres organizatora, przez komisję jury – 17-20.01.2022
  • IV etap – Ogłoszenie wyników – 21.01.2022

Linki do prezentacji zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane na profilu facebook Domu Kultury „Atrium”.

Wyniki Festiwalu podane będą na stronie internetowej www.dkatrium.pl oraz w/w profilu facebook.

 1. Warunki udziału w Festiwalu online:
 • Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie dkatrium.pl i przesłanie go na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 03-13.01.2022
 • Dołączenie do „Formularza zgłoszeniowego” linku do nagrania umieszczonego w serwisie youtube.com
 • Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu.
 • Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” na adres organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.
 1. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 • Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
 • Wygenerowany link do nagrania (film konkursowy) należy umieścić w oznaczonym polu formularza zgłoszeniowego. Ważne !!! status filmu ustawiony powinien być na „publiczny”
 • Opis zgłoszonego filmu, zamieszczonego na portalu www.youtube.com musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia), tytuł wykonywanego utworu, oraz dopisek „XXI Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek ATRIUM 2022 - online”.
 • Film konkursowy powinien być nakręcony w pozycji poziomej, ze statycznego ujęcia. (bez najazdów i zbliżeń)
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość dźwięku, dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
 • UWAGA! Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera.
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Powinien to być tzw. „surowy materiał” bez ingerencji jakichkolwiek filmowych programów komputerowych. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 • W kadrze filmu należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z logo festiwalu, lub własnoręcznie wykonanym napisem „Legnica - ATRIUM 2022” Uwaga! Powinien on stanowić element scenografii, a nie być naniesiony elektronicznie na film podczas montażu.
 1. Uczestnicy:
 • W Festiwalu online mogą wziąć udział soliści - dzieci i młodzież do 15 roku życia.
 • Kategorie wiekowe :
 • do 10 lat
 • od 11 lat do 12 lat
 • od 13 lat do 15 lat

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

 1. Założenia organizacyjne:
 • Uczestnicy festiwalu wykonywać mogą 1 lub 2  kolędy lub pastorałki (mile widziana twórczość własna), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut, a capella lub z akompaniamentem (podkład muzyczny, instrument, własny zespół itp.)
 • Występy uczestników oceniane będą w dwojaki sposób:
  • Przez jury wybrane przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
  • W dniach 17-21.01.2022 na stronie odbędzie się głosowanie online, podczas którego internauci największą ilością głosów wybiorą wykonawcę, który zostanie uhonorowany „Nagrodą publiczności”. Szczegółowe zasady głosowania wraz z linkiem do strony zostaną zamieszczone na profilu facebook DK „Atrium” w dniu 17.01.2022.
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 1. Kryteria oceny
 • Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
  • walorów głosowych;
  • doboru repertuaru dostosowanego do wieku;
  • interpretacji utworu;
  • muzykalności;
  • wyczucia rytmu;
  • ogólnego wyrazu artystycznego;
 • Zasady głosowania na „Nagrodę publiczności”
  • wszystkie zakwalifikowane nagrania mogą wziąć udział w głosowaniu na „Nagrodę publiczności”
  • głosowanie będzie odbywać się online poprzez moduł zamieszczony na profilu facebook Domu Kultury
  • termin głosowania 17-21.01.2022
  • udział w głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny
  • wyniki głosowania są niezależne od werdyktu jury, o zwycięstwie decyduje wyłącznie liczba głosów oddanych przez internautów.
 1. Nagrody:
 • Nagrody (Puchary, statuetki) dla trzech najlepszych wykonawców     w każdej kategorii.
 • Jury ma prawo przyznać kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany.
 • Nagrody specjalne (publiczności itp.)
 • Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
 • Ponadto organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu –

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 76 8561161

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy (dok. Word)

Pobierz : klauzula informacyjna (dok. Word)

WERDYKT JURY :

W dniach 03-21.01.2022 Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” był organizatorem XXI Jubileuszowego Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „ATRIUM 2022”. Z uwagi na obostrzenia podyktowane stanem pandemii tegoroczna edycja odbyła się w formie online.

Spośród nadesłanych 237 zgłoszeń, po wstępnych przesłuchaniach i sprawdzeniu zgodności          z zapisami w regulaminie, do udziału w festiwalu zakwalifikowano 162 solistów praktycznie z terenu całego kraju, a nawet spoza jego granic. Wśród zgłoszonych wykonawców znalazła się solistka z Kijowa (Ukraina). Impreza co roku ściąga do Legnicy najlepszych wokalistów, głównie z Regionu Dolnego Śląska. Odwiedzają ją również młodzi artyści z bardziej odległych miejscowości. Dzięki przekazom medialnym, informacja o festiwalu dociera do zainteresowanych w całej Polsce. Tegoroczna forma, choć wynikająca z ograniczeń spowodowanych stanem epidemii, niewątpliwie miała też i swoje zalety. Dzięki temu, że wokalne prezentacje uczestnicy nagrywali we własnych domach, nie musieli na przesłuchania przyjeżdżać do Legnicy. Przez to bariera odległości, która dla wykonawców z najbardziej odległych zakątków kraju, często była nie do pokonania, praktycznie przestała mieć jakiekolwiek znaczenie.

„Poziom przygotowania małych artystów był bardzo wysoki. Szczególnie w najstarszej grupie wiekowej był niesamowicie wyrównany, o przyznaniu miejsc decydowały niuanse. Pojawiły się nowe propozycje kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach. Zwróciliśmy uwagę na naturalność wykonawców, swobodę interpretacji, bezpretensjonalność. W przyszłości prosimy instruktorów by zwracali większą uwagę na dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka. Od strony technicznej, w pracy z mikrofonem, na „głoski wybuchowe” typu „b”, „p”. Są zbyt słyszalne (tzw. „pykanie”), oraz dykcję”. Tyle w wielkim skrócie od strony komisji Jury.

Wykonawcy oceniani byli w trzech grupach wiekowych – do lat 10, 11-12 lat, oraz 13-15 lat. Przesłuchania konkursowe trwały łącznie 4 dni od 17-20.01.2022. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji i wnikliwej analizie, jury w składzie: Anna Piwowarczyk, Maria Kościelna, Ewa Czeszejko-Sochacka, ogłosiło następujący werdykt :

 

Kategoria wiekowa do lat 10 :

Miejsce I

 • Pola Kowalczyk – KĘDZIERZYN KOŹLE
 • Lena Mojecka – KIELCE

Miejsce II

 • Michalina Cedro – DĄBROWA
 • Aleksandra Szczygielska – LUBLIN

Miejsce III

 • Matylda Oluwole – BIELAWA
 • Amelia Nićka – SKRZYDLÓW
 • Natan Gryga – BRZEŹNIO

WYRÓŻNIENIA

 • Maja Motyka – BIELAWA
 • Liwia Dziedzicka – LEGNICA
 • Mary Jane Alichniewicz – BIELAWA
 • Alicja Karwat – BIELAWA
 • Kornelia Kharchenko – IŁÓW
 • Agata Krzysztoń – JANÓW LUBELSKI
 • Karol Hełka – Kąty Wrocławskie
 • Maria Szułczyńska – Helenka /k. Młodzieszyna
 • Lena Magun – BARTOSZYCE
 • Zosia Anioł – KIELCE
 • Lidia Gawlik – Wrocław
 • Anna Zydlewska – SOCHACZEW
 • Natalia Kwiatkowska – Zduńska Wola
 • Julita Pałka – KIELCE
 • Rozalia Tabała – Ciotusza Nowa
 • Hanna Cielecka – Stargard
 • Emilia Turek – Lipa / k. ZAKLIKOWA
 • Nadia Wolner – Połomia
 • Blanka Zakrzewska – Wróblew
 • Karol Puchalski – Justynówka /k. TOMASZOWA LUBELSKIEGO
 • Sebastian Klocek – Bełchatów

NAGRODA SPECJALNA p. Dyrektor Domu Kultury „Atrium”

 • Gabriela Piwowarczyk – KIELCE

 

Kategoria wiekowa 11-12 lat :

Miejsce I

 • Amelia Mila - KIELCE
 • Alicja Smyk – LUBIN

Miejsce II

 • Emilia Tabała – Ciotusza Nowa
 • Lena Małodzińska – PODEW NARODOWA
 • Marcelina Obara – Tarnobrzeg

Miejsce III

 • Agata Kowal – Siedlce
 • Pola Muchowska – LEGNICA

Wyróżnienia

 • Aleksandra Walczuk – BIELAWA
 • Magdalena Komarek – Mszana
 • Marta Podsiadła – Puławy
 • Ariena Wiktorska – BIELAWA
 • Artur Droś – BIELAWA
 • Michał Kowalczyk – CHOJNÓW
 • Eliza Suzgun – Żórawina
 • Małgorzata Antosik – Żórawina
 • Elżbieta Stachura – BIELAWA
 • Ewa Kupeć – WROCŁAW
 • Milena Kluczyńska – WROCŁAW
 • Miłosz Krysiak – LIPNIK
 • Marcelina Zaczek – Koszalin
 • Sandra Grabowska – KIELCE
 • Amelia Stawiarska – Nowa Iwiczna
 • Radosław Wilczok – Rydułtowy
 • Emilia Zuzanna Głodek – KĄTY /K. KŁOCZEWA
 • Julia Kmiecik
 • Karol Cieślik – RYDUŁTOWY
 • Natalia Lemantowicz - CHORZÓW
 • Blanka Mirecka – JUROWICE
 • Agata Kuna – Rydułtowy
 • Magdalena Rębisz – RÓŻA /K. SUŚCA
 • Bartosz Konieczny – Złochowice

NAGRODA SPECJALNA p. Dyrektor Domu Kultury „Atrium”

 • Maja Szozda – DĘBNO

 

Kategoria wiekowa 13-15 lat :

Miejsce I

 • Marysia Chwastek – KIELCE
 • Blanka Magun – BARTOSZYCE
 • Joanna Orlowicz – KIELCE

Miejsce II

 • Vanessa Szanter – ŻABICE /K.GRĘBOCIC
 • Oliwia Stefanowska – LUBIN
 • Lena Sikora – SZCZECIN

Miejsce III

 • Zosia Borowska – Białystok

Wyróżnienia I stopnia

 • Maria Koch – ŁÓDŹ
 • Natalia Kubiak – BIELAWA
 • Zuzanna Stanoch – Głowaczowa /K. GRABIN
 • Jagoda Biała - GÓRA WŁODAWSKA

Wyróżnienia

 • Aleksandra Juchniewicz – SZCZECIN
 • Filip Bajron – BIELAWA
 • Klaudia Kutyba – BIELAWA
 • Karolina Budziak – BIELAWA
 • Krystian Gizicki – NOWY SĄCZ
 • Julia Rączka – BIELSKO BIAŁA
 • Zofia Ćwik – Żerniki Wrocławskie
 • Maja Mazurek – LUBLIN
 • Emilia Pilińska – SULNOWO /K. ŚWIECIA
 • Sandra Pytlarz – PRZYBĘDZA
 • Amelia Tomaszewska – Henryków /k. IŁOWA
 • Milena Konieczna – NOWOGRODZIEC
 • Natalia Zapotoczna – SPALONA
 • Karolina Polak – JASŁO
 • Natalia Gal – KLIKUSZOWA
 • Zuzanna Wiedyńska – Sadowo /K. Brzozowa
 • Dominika Wolińska – Bronisławy /k. SOCHACZEWA
 • Paweł Madzia – NOWY SĄCZ
 • Amelia Puchalska – Justynówka /k. TOMASZOWA LUBELSKIEGO
 • Anna Sobkowicz - LEGNICA

NAGRODA SPECJALNA p. Dyrektor Domu Kultury „Atrium”

 • Patrycja Sinicka – Sosnowiec

 

Fundatorami nagród na tegorocznym festiwalu byli : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, Strefa Aktywności Gospodarczej w Legnicy, oraz Radni Miasta Legnicy : Ewa Czeszejko-Sochacka, Elżbieta Dybek oraz Piotr Żabicki. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną, spowodowaną pandemią COVID-19, wsparcie finansowe festiwalu przez Urząd Miasta Legnicy nie było możliwe.