zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 11

Zadanie 1.

1 Sc2-e3X

Zadanie 2.

1 Wa7-f7X

Zadanie 3.

1 Hd3-h7X

Zadanie 4. 

1 Ge8-g6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Se5-g6   Kh8-g8

2 Gd7-e6X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Gb2:g7   Kb7-c7

2 Gg7:h6

zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 10

Zadanie 1.

1 Hc6-e8X

Zadanie 2.

1 Wg5:h5X

Zadanie 3.

1 Sd5-c7X

Zadanie 4. 

1 Ge2-a6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Wd3-d8   Kg8-f7

2 Hh6-f8X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Wb1-b7   Ha7:b8

2 Wb7:b8

zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2

Czarne dają mata w jednym posunięciu

 

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 9

Zadanie 1.

1 ...   Wc8-c1X

Zadanie 2.

1 ...   Ha1:d1X

Zadanie 3.

1 ...   Sb4-c2X

Zadanie 4. 

1 ...   Gd5:f3X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ...   Wg6-g2

2 Ke2-e3   Wc1-e1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ...   Wg6-h6

2 Hh3:h6   Kg7:h6

zadanie nr 1
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
 Białe dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
 Białe dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
 Białe zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 8

Zadanie 1.

1 Sf5-e7X

Zadanie 2.

1 Gh6-f8X

Zadanie 3.

1 Hd2-d8X

Zadanie 4. 

1 h5-h6X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 Ha2:a7  Hb6:a7

2 Sb5:c7X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 Ga2:f7  Kg8-h7

2 He8:f8

zadanie nr 1
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 2
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 3
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 4
Czarne dają mata w jednym posunięciu

zadanie nr 5
Czarne dają mata w dwóch posunięciach

zadanie nr 6
Czarne zdobywają hetmana w dwóch posunięciach

 

ROZWIĄZANIE ZESTAWU ZADAŃ NR 7

Zadanie 1.

1 ... Hd5:g2X

Zadanie 2.

1 ... Sb5-a3X

Zadanie 3.

1 ... Gh4-f2X

Zadanie 4. 

1 ... Wh8-h1X

Zadanie 5. (2 punkty)

1 ... Hh4-h1

2 Kg1:h1  Wf5:f1X

Zadanie 6. (2 punkty)

1 ... Wc7:c2

2 Kd2-d1  Wc2:g2