REGULAMIN

 

 • Uczestnicy winni stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju i potwierdzić w nim swój udział.
 • Każdy uczestnik, powinien mieć opiekuna, /osobę pełnoletnią/, czuwającą nad jego bezpieczeństwem.
 • Zabrania się wychodzenia z obiektu bez zgody opiekuna.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać obuwie sportowe.
 • Dla wszystkich uczestników turnieju udostępniona jest bezpłatna szatnia.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, w tym telefony komórkowe, pozostawione w obiekcie.
 • Wejście na scenę odbywa się tylko i wyłącznie po schodach znajdujących się po obu stronach sceny.
 • Sędziów powołuje organizator turnieju.
 • Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa określonymi w regulaminie łucznictwa tarczowego Polskiego Związku Łuczniczego.
 • Organizator zapewnia nagrody: I miejsce – puchar; I - III miejsce – medale; I - V miejsce – dyplomy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podziale kategorii uczestników
 • W sprawach spornych decydujące zdanie ma sędzia główny.
 • Decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.