XXI DZIECIĘCY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK “ATRIUM 2022”

edycja online

 1. Organizatorzy:
 • Spółdzielczy Dom Kultury “ATRIUM” , 59-220 Legnica, ul. Pomorska 19, tel. (76) 856-11-61 przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Piekary”, 59-220 Legnica ul. Bieszczadzka 1 A
 • Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 82
 1. Miejsce i czas trwania:
 • Festiwal trwać będzie od 03.01.2022 do 21.01.2022
 • Festiwal złożony jest z czterech etapów:
  • I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 03-13.01.2022
  • II etap – Wstępna weryfikacja nagrań pod kątem wymogów regulaminowych – 14-15.01.2022
  • III etap – Przegląd i ocena prezentacji dzieci, nadesłanych na adres organizatora, przez komisję jury – 17-20.01.2022
  • IV etap – Ogłoszenie wyników – 21.01.2022

Linki do prezentacji zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane na profilu facebook Domu Kultury „Atrium”.

Wyniki Festiwalu podane będą na stronie internetowej www.dkatrium.pl oraz w/w profilu facebook.

 1. Warunki udziału w Festiwalu online:
 • Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie dkatrium.pl i przesłanie go na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 03-13.01.2022
 • Dołączenie do „Formularza zgłoszeniowego” linku do nagrania umieszczonego w serwisie youtube.com
 • Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu.
 • Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” na adres organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.
 1. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 • Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
 • Wygenerowany link do nagrania (film konkursowy) należy umieścić w oznaczonym polu formularza zgłoszeniowego. Ważne !!! status filmu ustawiony powinien być na „publiczny”
 • Opis zgłoszonego filmu, zamieszczonego na portalu www.youtube.com musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia), tytuł wykonywanego utworu, oraz dopisek „XXI Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek ATRIUM 2022 - online”.
 • Film konkursowy powinien być nakręcony w pozycji poziomej, ze statycznego ujęcia. (bez najazdów i zbliżeń)
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość dźwięku, dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
 • UWAGA! Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera.
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Powinien to być tzw. „surowy materiał” bez ingerencji jakichkolwiek filmowych programów komputerowych. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 • W kadrze filmu należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z logo festiwalu, lub własnoręcznie wykonanym napisem „Legnica - ATRIUM 2022” Uwaga! Powinien on stanowić element scenografii, a nie być naniesiony elektronicznie na film podczas montażu.
 1. Uczestnicy:
 • W Festiwalu online mogą wziąć udział soliści - dzieci i młodzież do 15 roku życia.
 • Kategorie wiekowe :
 • do 10 lat
 • od 11 lat do 12 lat
 • od 13 lat do 15 lat

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

 1. Założenia organizacyjne:
 • Uczestnicy festiwalu wykonywać mogą 1 lub 2  kolędy lub pastorałki (mile widziana twórczość własna), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut, a capella lub z akompaniamentem (podkład muzyczny, instrument, własny zespół itp.)
 • Występy uczestników oceniane będą w dwojaki sposób:
  • Przez jury wybrane przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
  • W dniach 17-21.01.2022 na stronie odbędzie się głosowanie online, podczas którego internauci największą ilością głosów wybiorą wykonawcę, który zostanie uhonorowany „Nagrodą publiczności”. Szczegółowe zasady głosowania wraz z linkiem do strony zostaną zamieszczone na profilu facebook DK „Atrium” w dniu 17.01.2022.
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 1. Kryteria oceny
 • Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
  • walorów głosowych;
  • doboru repertuaru dostosowanego do wieku;
  • interpretacji utworu;
  • muzykalności;
  • wyczucia rytmu;
  • ogólnego wyrazu artystycznego;
 • Zasady głosowania na „Nagrodę publiczności”
  • wszystkie zakwalifikowane nagrania mogą wziąć udział w głosowaniu na „Nagrodę publiczności”
  • głosowanie będzie odbywać się online poprzez moduł zamieszczony na profilu facebook Domu Kultury
  • termin głosowania 17-21.01.2022
  • udział w głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny
  • wyniki głosowania są niezależne od werdyktu jury, o zwycięstwie decyduje wyłącznie liczba głosów oddanych przez internautów.
 1. Nagrody:
 • Nagrody (Puchary, statuetki) dla trzech najlepszych wykonawców     w każdej kategorii.
 • Jury ma prawo przyznać kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany.
 • Nagrody specjalne (publiczności itp.)
 • Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
 • Ponadto organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu –

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 76 8561161

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy (dok. Word)

Pobierz : klauzula informacyjna (dok. Word)