Imprezy kulturalne i sportowe

 


Dom Kultury "Atrium" poza całoroczną działalnością sekcji, klubów i kół zainteresowań jest również organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych. Niektóre z nich swoim zasięgiem obejmują nie tylko nasze miasto, ale cały region, a są i takie, w których biorą udział uczestnicy z całego kraju. Festiwale i turnieje organizowane przez placówkę cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a wieloletnie doświadczenia sprawiają, że ich atrakcyjność stale wzrasta. Kierowane są one głównie do dzieci i młodzieży, ale w części z nich mogą brać udział również osoby dorosłe.