Sekcje i koła zainteresowań

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OFERTY NASZEJ PLACÓWKI PRZEZ CAŁY ROK. W OKRESIE FERII I WAKACJI DOM KULTURY PROWADZI ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH AKCJI ZIMA I LATO. W POZOSTAŁYCH MIESIĄCACH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ. ABY POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA PASKU MENU PO LEWEJ STRONIE WYBIERZ FORMĘ ZAJĘĆ, KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ.

 

Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, 59-220 Legnica, ul. Bieszczadzka 1a

Nr rachunku: 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216

Płatność powinna być zatytułowana następująco :

Opłata za zajęcia …….. i pokrycie kosztów instruktora za miesiąc ……., oraz imię i nazwisko uczestnika zajęć.

Wszystkie nieprawidłowo dokonane wpłaty będą zwracane na konto  nadawcy !!!