Sekcje i koła zainteresowań

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OFERTY NASZEJ PLACÓWKI PRZEZ CAŁY ROK. W OKRESIE FERII I WAKACJI DOM KULTURY PROWADZI ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH AKCJI ZIMA I LATO. W POZOSTAŁYCH MIESIĄCACH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ. ABY POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA PASKU MENU PO LEWEJ STRONIE WYBIERZ FORMĘ ZAJĘĆ, KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ.

Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto SM „Piekary”

z podanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sekcji i miesiąca, za który jest opłata.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”

59-220 Legnica, ul. Bieszczadzka 1a

Nr rachunku: 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216

Tytułem: Za udział w zajęciach ……………… w SDK „Atrium” m-c …...........